topbillede

Undervisningsforløb » Klasseundervisning

Klasseundervisning er - sammen med foredraget - rygraden hos jura for begyndere. Undervisningen tilpasses et timemodul, f.eks. en dobbelttime i gymnasiet.

Undervisningen kan bestilles både som en integreret del af et igangværende undervisningsforløb, hvor den pågældende lærer aftaler et emne med jura for begyndere eller som en færdig ”pakke”, hvor der undervises ud fra et gennemprøvet program.

Den færdige pakke består af forskellige dele, der sættes sammen. Eksempler på undervisning har f.eks. været forskellige konkurrencer - ”hvem vil være jurist”, en quiz eller et skuespil.

I quizzen svarer eleverne på kort tid på en række spørgsmål på en ”tipskupon”, hvorefter spørgsmålene (og svar) gennemgås. Spørgsmålene er alle helt entydige, men opfordrer til diskussion og de rigtige svar provokerer erfaringsmæssigt mange af eleverne, fordi svarene synes urimelige.

Forklaringen på svarene er juridisk logiske og åbner ofte elevernes øjne for ”den anden side af sagen”. Gennemgangen af spørgsmålene holder sig primært på et meget overordnet plan; Grundlov, Folketinget, rettigheder og pligter - demokratiets grundsten.

I spillet ”hvem vil være jurist” kommer alle eleverne med og skal vha. svarkort vælge én af fire svarmuligheder til hvert spørgsmål og får point efter deres svar. Imellem spørgsmålene forklares svaret og eleverne stiller erfaringsmæssigt mange uddybende spørgsmål.

foto

Jura for begyndere slutter gerne af med et skuespil, hvor en håndfuld elever med få replikker spiller sig igennem en dag i den meget uheldige Rolands liv. I løbet af skuespillet skal Roland træffe en række hverdagsbeslutninger og det er op til eleverne at gætte, hvilken beslutning der er den juridisk korrekte. Skuespillet er altid en stor succes.

Fagligheden og sagligheden varieres gerne efter situationen, f.eks. ved juleafslutninger o.l.

Dette er som nævnt blot vores udgangspunkt, og der kan altid aftales ændringer af større eller mindre karakter.

Jura for begyndere
Fynsgade 4, 4.th.
8000 Århus C
Tlf. 2323 8322
info@juraforbegyndere.dk