topbillede

Undervisningsforløb » Emneuge

En emneuge kan både tilrettelægges for en eller flere klasser eller for en hel årgang. Mulighederne er uanede.

En emneuge er skolens mulighed for at lade eleverne få et indgående kendskab til et juridisk emne. Som ved emnedagen vil der blive arbejdet med forskellige argumenter, eleverne bliver præsenteret for og lærer at forstå flere sider af samme sag og de opdager, at den offentlige debat mangler nuancer.

fotoEn emneuge er selvfølgelig i høj grad et samarbejde mellem skolen og jura for begyndere, hvorfor vi går i dialog med skolen og de(n) pågældende lærer(e) og tilpasser undervisningen så godt som muligt efter skolens ønsker.

Med i prisen er naturligvis også de andre koncepter, vi tilbyder, som vi evt. kan servere hen ad vejen for afvekslingens skyld (dog ekskl. et foredrag for hele skolen).

Vi har udviklet nogle eksempler, tænkt som inspiration. De kan bruges, som de er, men de kan også sagtens ændres en smule eller laves helt om, så de passer til situationen.

For mindre grupper:

”Revolutionen i Kaburdistan”

Situationen i det fiktive land Kaburdistan er spændt; efter mange års militærdiktatur har en revolution sendt regimet på flugt og oprørerne har taget magten.

Oprørerne vil have en fremtid i fred og vil skabe en forfatning, der sikrer dette. I et land på randen af en ny borgerkrig vil de indføre grundlæggende rettigheder og demokrati og blive en del af det internationale samfund.

Det er dog ikke så let, som det lyder. Befolkningen er delt op i tre store grupper; de revolutionære, der vil have al ejendom og goder delt ud til folket, de konservative, der støttede det gamle diktatur og sidder på jord og formue samt de liberale, der går ind for et land uden statslig indblanding.

Eleverne bliver delt ind i grupper, der hver især består af repræsentanter fra de tre befolkningsgrupper. De får alle en åben (som de må afsløre for de andre) og en skjult agenda, og det er deres opgave at få så mange af deres ønsker med i den nye grundlov som muligt. For at opnå dette, sættes elevernes evne til at gå på kompromis på prøve.

Fra start er der tre ting, som de skal have lagt på plads i grundloven: Hvilke frihedsrettigheder skal folket have, hvordan skal magten indrettes og hvad med udlandet?

Eleverne bliver naturligvis ikke sat i gang med dette meget svære arbejde uden redskaber. Inden selve forhandlingsforløbet gennemgås afgørende aspekter ved en forfatning og vi ser på, hvordan vores egen Grundlov fungerer. Vi ser på demokratiets historie og hvilke beslutninger og situationer, der har ført os til vores nuværende system. Eleverne skal således kende til ytringsfrihed og ejendomsbeskyttelse, men også til beskyttelse af demokratiet; hvordan sikres det, at diktaturet ikke kommer igen? 

For større grupper:

For hele årgange eller grupper væsentligt større end klassestørrelse er det muligt at udvide det beskrevne koncept: ”Revolutionen i Kaburdistan”.

Skolen omdannes til den fiktive stat Kaburdistan, som netop har været gennem de begivenheder, der er beskrevet under ”for mindre grupper”. Eleverne deles op i fire store grupper; nemlig en gruppe politikere, som ud fra forskellige ideologiske indgangsvinkler skal skrive en grundlov; en gruppe, der skal gennem en retssag (med bl.a. overværelse af en rigtig retssag); en politigruppe samt en gruppe journalister, der skal dække hele emneugen gennem en daglig avis og evt. tv-programmer (afhængigt af skolens muligheder).

De fire grupper arbejder hver for sig, men de bliver nødt til at interagere: Politikerne skal prøve at anvende pressen, f.eks. gennem en spindoktor, hvor de skal få ”befolkningen” med på netop deres forslag (hele skolen skal stemme om grundloven til sidst), pressen skal vælge deres informationer med omhu og rapportere fra de andre grupper, politiet skal opklare et ”mord”, der opstår midt i forløbet blandt de andre grupper og domstols-gruppen skal afgøre sagen.

Der er naturligvis meget mere i det, end det er muligt at beskrive her, så kontakt os for meget mere information.

Jura for begyndere
Fynsgade 4, 4.th.
8000 Århus C
Tlf. 2323 8322
info@juraforbegyndere.dk